நீ முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில்

நீ முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில்

1 comment:

யாழினி said...

வாவ் கவிதை ரெம்ப அழகா இருக்கு!