தேவை வதைதேவதைகள் என்னும் சொல்லை
வடமொழிச் சொல்லென்று
பல நாட்கள் பயன்படுத்த தயங்கி
நின்றேன்.....

நீ பேசும் மொழியை கேட்ட
பின்தான்........தேவை வதை
என்று...உளறிக் கொண்டே
தேவதை என்ற தமிழ்ச்சொல்லை
கண்டுபிடித்தேன்.....

தேவை வதைதேவதைகள் என்னும் சொல்லை
வடமொழிச் சொல்லென்று
பல நாட்கள் பயன்படுத்த தயங்கி
நின்றேன்.....

நீ பேசும் மொழியை கேட்ட
பின்தான்........தேவை வதை
என்று...உளறிக் கொண்டே
தேவதை என்ற தமிழ்ச்சொல்லை
கண்டுபிடித்தேன்.....

2 comments:

இராஜ ப்ரியன் said...

நல்லாயிருக்கு.......

theeran said...

vulagam vurundai endru sonavanai vularu geran endru than kurenargal vulaga makal unmai tharintha pothu vai adthi nendrargal makil nan solvathu solathum seviel sathu kolbavargal seathu kolatum.