எனக்கும் கேட்காத ரகசியம்


கைப்பேசியில் யாரும் கேட்காது
ரகசியம் பேசும் நீ,
எனக்கும் கேட்காத அளவுக்கா
ரகசியம் பேசுவாய்....

நல்ல வேளையாய் உன் அருகில்
இருந்த வேளைகளில்,
மௌன மொழி கற்று தந்தாய்....
இல்லையென்றால், என் பாடு
திண்டாட்டம்தானே?

என் க‌விதை என்னும் ந‌ச்சுத்தேர்வு


என் வீட்டு மொட்டை மாடியில்
அம‌ர்ந்து எழுதிய‌ கவிதை தாள்க‌ளை
பொறுக்கி கொண்டு...
உல‌க‌ தோட்ட‌த்திலிருந்து...
உன் ர‌க‌சிய‌ தோட்ட‌த்திற்கு அழைத்து வ‌ந்தாய்...

அப்பாடா!! என் க‌விதை என்னும்
ந‌ச்சுத்தேர்வில் உலக‌ம் விடுத‌லை அடைந்த‌து...

எனக்கும் கேட்காத ரகசியம்


கைப்பேசியில் யாரும் கேட்காது
ரகசியம் பேசும் நீ,
எனக்கும் கேட்காத அளவுக்கா
ரகசியம் பேசுவாய்....

நல்ல வேளையாய் உன் அருகில்
இருந்த வேளைகளில்,
மௌன மொழி கற்று தந்தாய்....
இல்லையென்றால், என் பாடு
திண்டாட்டம்தானே?

என் க‌விதை என்னும் ந‌ச்சுத்தேர்வு


என் வீட்டு மொட்டை மாடியில்
அம‌ர்ந்து எழுதிய‌ கவிதை தாள்க‌ளை
பொறுக்கி கொண்டு...
உல‌க‌ தோட்ட‌த்திலிருந்து...
உன் ர‌க‌சிய‌ தோட்ட‌த்திற்கு அழைத்து வ‌ந்தாய்...

அப்பாடா!! என் க‌விதை என்னும்
ந‌ச்சுத்தேர்வில் உலக‌ம் விடுத‌லை அடைந்த‌து...