சுவாசிப்பதை நிறுத்திவிடலாமா?நம் இடைவெளியை காற்று நிரப்புகிறது,
என்பதை அறிந்து கொண்டதிலிருந்து...
சுவாசிப்பதை நிறுத்திவிடலாமா?
என்ற சிந்தனையில் இருக்கிறேன்....

சுவாசிப்பதை நிறுத்திவிடலாமா?நம் இடைவெளியை காற்று நிரப்புகிறது,
என்பதை அறிந்து கொண்டதிலிருந்து...
சுவாசிப்பதை நிறுத்திவிடலாமா?
என்ற சிந்தனையில் இருக்கிறேன்....

5 comments:

பிரேம் குமார் .சி said...

எப்படி பாஸ் இப்படிலாம் கற்பனை பன்றீங்க கலக்கல் தொடர்ந்து எழுதுங்கள்

பிரேம் குமார் .சி said...
This comment has been removed by the author.
dhanasekaran .S said...

மிகச்சிறப்பான வரிகள்.வாழ்த்துகள்

nadinarayanan said...

wow arumai arumaiyana kavithai

ayeshaFAROOK said...

Feel of a good love...